Snubaky.cz

Svatební verš: Až v tichém chrámu před oltářem 
se naše ruce spojí, 
loučit se budem se svobodou 
a matičkou svojí

Až v tichém chrámu před oltářem
se naše ruce spojí,
loučit se budem se svobodou
a matičkou svojí

Snubak.cz, svatební oznámení a snubní prsteny

Sdílej Snubáky na Facebooku